Bänkskiva 806 Epic white

Nordanro

Bänkskiva i kvarts.
12 mm, 38 mm