Nordanro Premium kökssystem

Hela köksserien Nordanro Premium är ISO-certifierad och har förutom det följande miljömärkningar och certifieringar:

PEFC

Märkningen PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes och är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk. Nordanro Premium innehar denna certifiering, och är de enda serien på marknaden som kan erbjuda PEFC-märkta kök. Märkningen garanterar att ditt kök inte är tillverkat av material från tvivelaktiga eller överexploaterade skogar, och att vi använder miljövänliga råvaror från hållbara skogsbruk – för att göra så små avtryck på naturen som möjligt.

Den Blå Ängeln

Nordanro Premium är märkt med Den Blå Ängeln (Der Blauer Engel), och är en märkning som tar hänsyn till hållbarhet och miljö, lika mycket som slitstyrka, användbarhet och säkerhet. Blå Ängeln ser till hållbarhet ur ett helhetperspektiv, där ett långlivat kök är ett lika viktigt argument som en hållbar tillverkning. Den officiella miljömärkningen är en bekräftelse på att vi värnar om våra kunders behov lika mycket som klimatets.

Golden M

En märkning som står för kvalitet och hög standard, där noggranna tester och strikta kontroller säkerställer robusta, säkra, hållbara och välgjorda möbler, som inte innehåller hälsofarliga substanser. Det ger dig en trygghet i att produkterna du köper är av högsta kvalitet och har tillverkats på ett miljöriktigt sätt. Läs mer om Golden M.

Klimapakt

Klimapakt är en märkning som innefattar ett ansvar för miljön och ett arbete för FN:s klimatmål. Märkningen är utfärdad av DGM och bygger på beräkningen av ett företags koldioxidavtryck. Vårt koldioxidavtryck analyseras kontinuerligt i samarbete med en miljöskyddskonsult för att fortsatt vara med i ”klimatpakten för möbelindustrin” och sträva efter att vara fortsatt klimatsmarta och miljömedvetna i vår produktion och tillverkning.