Diskho 026

Tillval

780x440x200 mm

Minsta skåpbredd 900 mm.