Diskho 025

Tillval

390-440-200 mm

Minsta skåpsbredd 500 mm