Diskho 025

390-440-200 mm

Minsta skåpsbredd 500 mm