Diskho 024

Tillval

540x440x200 mm

Minsta skåpbredd 600 mm.