Diskho 022

390-440-200 mm

Minsta skåpbredd 400 mm