Diskho 022

Tillval

390-440-200 mm

Minsta skåpbredd 400 mm