Diskho 021

Tillval

210-440-170 mm

Minsta skåpsbredd 250 mm