Blandare FMM 9000E

Tillval

Krom

Köksblandare med diskmaskinsavstängning.

RSK 8356710